A versenyszektorban is szükség van a protokoll szabályok ismeretére

Az üzleti életben a siker nem csupán a szakmai tudáson, hanem sok apró „ördögi részletben” bújik meg. Ezt felismerve;  az Infoszféra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  „Protokoll, Stílus az üzleti életben „ címmel szakmai napot hirdetett meg, ahol a versenyszférában szerepet vállalók számára a meghívott előadók a mindennapi és az üzleti életben való sikeres részvételhez szükséges ismereteket; illem, etikett és protokolláris szabályokat ismertették.

2016. március 9.-én délelőtt Dr. Schiffer Miklós, stílustanácsadó, míg a délután folyamán dr. Bittó Renáta, protokoll szakértő tartott előadást.

A megjelenés kapcsán szó esett többek között 

-    A megjelenés szubjektív és objektív feltételeiről
-    Az öltözködési rendszerek vázlatáról, azok egymáshoz való viszonyáról
-    Az utcai és üzleti öltözetekről
-    Az alkalomhoz illő megjelenésről, az öltözködésre és a viselkedésre vonatkozó szabályokról, illetve a megjelenéssel kapcsolatos írott és íratlan szabályokról.

Az üzleti életben elvárt viselkedéskultúra kapcsán pedig beszéltek

-    Általános protokoll ismeretekről; az udvarias Férfiről, és az udvarias Nőről
-    Munkahelyen alkalmazandó illemszabályokról, illetve az üzleti tárgyalás alapszabályairól, munkainterjú, munkahelyi kommunikáció protokolláris szabályairól
-    Az üzleti találkozókon elvárt viselkedésről; munkaebéd, cégvacsora illemtanáról, valamint a világháló netikájáról.