Történetünk

 A Magyar Protokollosok Országos Egyesülete 1993-ban alakult meg, amely hazánkban és a Közép-Európai országok között is egyedülálló kezdeményezésnek bizonyult.  Tagjaink a protokoll ismeretek szakértői, valamint a diplomáciai protokollban jártas szakemberek, akik a minisztériumokban, hatóságoknál e munkakörben tevékenykednek. 

Egyesületünk 2012-től közhasznú szervezetként működik, mely fontos lépcsője azon törekvésnek, hogy a baráti klubként való működésből nyissunk a társadalmi szerepvállalás irányába, törekedjünk a protokoll szakma széleskörű el- és megismertetésére, valamint határozottan fellépjünk a „protokoll” elslamposodása ellen.

Tagjaink közül többen oktatók, tankönyv írók és a hivatali élet során összegyűjtött értékes tapasztalataikat adják át a tanulni vágyóknak. Az egyetemi, főiskolai oktatások során nem protokollosokat kívánnak elsősorban képezni, hanem tudásuk átadásával kreatív és az európai normákat ismerő szakemberképzéshez kívánnak hozzájárulni.

A protokoll ügyintézői szakma állami elismertetése is az Egyesület nevéhez fűződik. Ezáltal sikerült bebizonyítani, hogy a protokollos szakma HIVATÁS, és az ezzel foglalkozó szakemberek is képesek kiváló teljesítmény felmutatására.

A protokoll ismeretek fontosságát nem szükséges bizonyítani. Az elmúlt években sokan fordultak hozzánk szakmai segítségért. Gyakori tapasztalat, hogy egyeseknek még a hivatalos meghívólevél megfogalmazása is gondot jelent. Nem tudnak különbséget tenni a koktélparti és az állófogadás között. Az egyesületünk szakemberei szívesen segítenek azoknak, akik még járatlanok e témakörben és szeretnék megtanulni a kulturált vendéglátás alapelveit.

 

A hosszú évek folyamán sikerült erkölcsi elismerést szerezni a szakmának. Nem mindegy, hogy a hazánkba látogató államfők, külföldi delegációk, üzletemberek milyen összképet alkotnak hazánkról. Valljuk, hogy az egymás iránti tisztelet, a tolerancia, az esélyegyenlőség biztosítása képezi alapját a protokollos munkájának.