Tisztújító Közgyűlés 2015.

Az 1993-ban alapított Magyar Protokollosok Országos Egyesülete 2015. március 27-én újabb mérföldkőhöz érkezett. A Hotel Hadikban megtartott Tisztújító Közgyűlés eredményeképpen egy nagyon sikeres három éves ciklus lezárására és egy régi, de alapjaiban mégis új Elnökség felállítására került sor. Koncz Sándor - új elnök- a megválasztását követő köszöntő beszédében kifejtette, hogy az elkövetkező három évben az egyesület működését a szakmaiság mellett olyan célok mentén látja megvalósulni, mint a baráti légkör, egymás megismerése, segítése, valamint a kölcsönös tisztelet, aminek érdekében - közel húsz évvel ezelőtt - ez a szervezet egyébként is létrejött.

A 2015. március 27-én 15.00 órára meghirdetett Tisztújító Közgyűlés a korábban a tagoknak elküldött meghívó programpontjainak megfelelően zajlott. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását és a tervezett napirend elfogadását követően sor került - a Civil törvény alapján bekövetkezett változásokra tekintettel- az Alapszabály módosítására.

A következő napirendi pontban Nagy József leköszönő elnök összefoglaló tájékoztatóját hallgathatták és láthatták - prezentáció keretében –a megjelent tagok.

A visszatekintés kapcsán újra felelevenítésre kerültek a tagságot összekovácsoló egyesületi napok, csakúgy, mint a XX. jubileumi ünnepség, de a különféle együttműködési módozatok is, akár a fokozottabb média megjelenést, akár a hallgatói tagozat létrehozását, akár a kézzel fogható- hazai és határon átnyúló - együttműködési megállapodásokat (Budapesti Kommunikációs Főiskola, MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Sapientia Egyetem ) nézzük.

Az Elnökség 2014-re vonatkozó beszámolóit, valamint az egyesület 2014-re vonatkozó Közhasznúsági jelentését követően a szót a Felügyelő Bizottság vette át, aki szintén értékelte –beszámoló formájában- az elmúlt évet.

A képletes lezárásokat követő frissítő szünet után következett a tagok számára talán a munka oroszlánrésze, hiszen az új elnökség megválasztása a jelenlévő tagok feladata volt.

A tényleges szavazást megelőzően - a Jelölő Bizottság korábbi tevékenységének köszönhetően és a beérkezett javaslatok alapján kialakult jelöltek előzetes listája alapján- a jelölést vállalók személyesen is bemutatkoztak, illetve bemutatták korábbi tevékenységüket.

A jelöltek közül a Közgyűlés Koncz Sándort az egyesület elnökévé, Kovács Gábort az egyesület főtitkárává, míg Bakos Ildikót, dr. Bittó Renátát, Csorba Katalint és Laczkó Ritát az egyesület alelnökeinek választotta meg.

A 2012-2015-ös ciklus ezáltal lezárult, de a korábban elkezdett munka változatlanul folyik tovább, és az új Elnökség az egyesület jövőbeli sikerét és annak - tagokon belüli és azokon kívüli - elismertségét célozza meg.

2015.április 7.

Dr. Bittó Renáta