Tagfelvétel szabályai

Érdeklődés esetén kérjük, hogy az Egyesület Alapszabályának és Etikai Kódexének megismerését követően (honlapunkról letölthető) a kitöltött szándéknyilatkozatot és egy szakmai önéletrajzot faxon, e-mailben vagy postai úton szíveskedjék eljuttatni a Titkárságra.

 

Az egyesületi tagság kétféle minősítésű lehet: 

- rendes tag (protokoll szakember)

- pártoló tag (a protokoll szakmát segítő, azzal szoros együttműködésben álló szolgáltató cég  vagy magánszemély)

A tagfelvétel elnökségi hatáskörbe tartozik, az elnökségi ülés keretében zajlik. A jelölt felvételéhez két tag ajánlása szükséges, miután az elnökség dönt a felvételről. A tagfelvételt követően a Titkárság értesíti a jelöltet a jelentkezés elfogadásáról és a tagi minőségről. Az új tag a tagsági díj befizetését követően jogosult az Egyesület életébe bekapcsolódni (programokon, közgyűlésen részt venni, tisztségre jelentkezni stb.)